Pin Code List of Lakhisarai

Pin Code List of Lakhisarai and Post offices

# Post Offices District Pincode
1

Abhaypur B.O

Lakhisarai 811112
2

Alinagar B.O

Lakhisarai 811106
3

Amarpur B.O

Lakhisarai 811106
4

Arma B.O

Lakhisarai 811309
5

Aurey B.O

Lakhisarai 811311
6

B Dariyapur B.O

Lakhisarai 811302
7

B.Bartara B.O

Lakhisarai 811107
8

Baghaur B.O

Lakhisarai 811311
9

Bahachha B.O

Lakhisarai 811304
10

Balgudar B.O

Lakhisarai 811311
11

Bandhu Bagicha B.O

Lakhisarai 811310
12

Barhiya S.O

Lakhisarai 811302
13

Belari B.O

Lakhisarai 811311
14

Bhabangawan B.O

Lakhisarai 811311
15

Bichhwey B.O

Lakhisarai 811310
16

Billo B.O

Lakhisarai 811107
17

Birupur B.O

Lakhisarai 811302
18

C.R.Lakhisarai B.O

Lakhisarai 811201
19

Chetan Tola Khutha B.O

Lakhisarai 811302
20

Damodar Pur B.O

Lakhisarai 811311
21

Dhira B.O

Lakhisarai 811315
22

Dhiradar B.O

Lakhisarai 811311
23

Dighari B.O

Lakhisarai 811106
24

Dihra B.O

Lakhisarai 811311
25

Dumari B.O

Lakhisarai 811302
26

G Parsando B.O

Lakhisarai 811311
27

Ganga Sarai B.O

Lakhisarai 811302
28

Ghonghsa B.O

Lakhisarai 811315
29

Gopalpur B.O

Lakhisarai 811310
30

Halsi B.O

Lakhisarai 811311
31

Jaitpur B.O

Lakhisarai 811302
32

Janki Dih Beldaria B.O

Lakhisarai 811310
33

Kabadpur B.O

Lakhisarai 811106
34

Kachhiyana B.O

Lakhisarai 811107
35

Kajra S.O

Lakhisarai 811309
36

Kendi B.O

Lakhisarai 811311
37

Khutha B.O

Lakhisarai 811302
38

Kiranpur B.O

Lakhisarai 811106
39

Kisanpur B.O

Lakhisarai 811311
40

Kiul-rs S.O

Lakhisarai 811310
41

Konag B.O

Lakhisarai 811311
42

L. Kalyanpur B.O

Lakhisarai 811302
43

Lai B.O

Lakhisarai 811309
44

Lakhisarai Court S.O

Lakhisarai 811311
45

Lakhisarai S.O

Lakhisarai 811311
46

Loshghani B.O

Lakhisarai 811112
47

M. Nagar B.O

Lakhisarai 811315
48

Mahisona B.O

Lakhisarai 811311
49

Malia B.O

Lakhisarai 811310
50

Mananpur B.O

Lakhisarai 811310
51

Mankattha B.O

Lakhisarai 811311
52

Mano B.O

Lakhisarai 811310
53

Matashi B.O

Lakhisarai 811315
54

Mustafapur B.O

Lakhisarai 811106
55

Nadiyama B.O

Lakhisarai 811107
56

Nandnama B.O

Lakhisarai 811311
57

Nandpur B.O

Lakhisarai 811106
58

Noma B.O

Lakhisarai 811315
59

P.B.Lakhisarai S.O

Lakhisarai 811311
60

Pacham B.O

Lakhisarai 811311
61

Paharpur B.O

Lakhisarai 811106
62

Parsama B.O

Lakhisarai 811311
63

Pawai B.O

Lakhisarai 811309
64

Pipariya B.O

Lakhisarai 811302
65

Piri Bazar S.O

Lakhisarai 811112
66

Pokhrama B.O

Lakhisarai 811309
67

Pratappur B.O

Lakhisarai 811107
68

R Mahsaura B.O

Lakhisarai 811107
69

Ramchandrapur B.O

Lakhisarai 811311
70

Ramnagar B.O

Lakhisarai 811311
71

Rampur B.O

Lakhisarai 811310
72

Rehua B.O

Lakhisarai 811311
73

S Imam Nagar B.O

Lakhisarai 811107
74

S Khairma B.O

Lakhisarai 811311
75

S Salaunja B.O

Lakhisarai 811311
76

Sadaibigha B.O

Lakhisarai 811302
77

Sahoor B.O

Lakhisarai 811310
78

Sangrampur B.O

Lakhisarai 811310
79

Sharma B.O

Lakhisarai 811311
80

Shiovsona B.O

Lakhisarai 811311
81

Shobhani B.O

Lakhisarai 811310
82

Singhchak B.O

Lakhisarai 811310
83

Ss Barari B.O

Lakhisarai 811106
84

Surajgaraha S.O

Lakhisarai 811106
85

Talsharama B.O

Lakhisarai 811302
86

Tarhari B.O

Lakhisarai 811315
87

Tetarhat B.O

Lakhisarai 811311
88

Urain B.O

Lakhisarai 811309
89

Walipur B.O

Lakhisarai 811311
90

Abhaypur B.O

Lakhisarai 811112
91

Alinagar B.O

Lakhisarai 811106
92

Amarpur B.O

Lakhisarai 811106
93

Arma B.O

Lakhisarai 811309
94

Aurey B.O

Lakhisarai 811311
95

B Dariyapur B.O

Lakhisarai 811302
96

B.Bartara B.O

Lakhisarai 811107
97

Baghaur B.O

Lakhisarai 811311
98

Bahachha B.O

Lakhisarai 811304
99

Balgudar B.O

Lakhisarai 811311
100

Bandhu Bagicha B.O

Lakhisarai 811310
101

Barhiya S.O

Lakhisarai 811302
102

Belari B.O

Lakhisarai 811311
103

Bhabangawan B.O

Lakhisarai 811311
104

Bichhwey B.O

Lakhisarai 811310
105

Billo B.O

Lakhisarai 811107
106

Birupur B.O

Lakhisarai 811302
107

C.R.Lakhisarai B.O

Lakhisarai 811201
108

Chetan Tola Khutha B.O

Lakhisarai 811302
109

Damodar Pur B.O

Lakhisarai 811311
110

Dhira B.O

Lakhisarai 811315
111

Dhiradar B.O

Lakhisarai 811311
112

Dighari B.O

Lakhisarai 811106
113

Dihra B.O

Lakhisarai 811311
114

Dumari B.O

Lakhisarai 811302
115

G Parsando B.O

Lakhisarai 811311
116

Ganga Sarai B.O

Lakhisarai 811302
117

Ghonghsa B.O

Lakhisarai 811315
118

Gopalpur B.O

Lakhisarai 811310
119

Halsi B.O

Lakhisarai 811311
120

Jaitpur B.O

Lakhisarai 811302
121

Janki Dih Beldaria B.O

Lakhisarai 811310
122

Kabadpur B.O

Lakhisarai 811106
123

Kachhiyana B.O

Lakhisarai 811107
124

Kajra S.O

Lakhisarai 811309
125

Kendi B.O

Lakhisarai 811311
126

Khutha B.O

Lakhisarai 811302
127

Kiranpur B.O

Lakhisarai 811106
128

Kisanpur B.O

Lakhisarai 811311
129

Kiul-rs S.O

Lakhisarai 811310
130

Konag B.O

Lakhisarai 811311
131

L. Kalyanpur B.O

Lakhisarai 811302
132

Lai B.O

Lakhisarai 811309
133

Lakhisarai Court S.O

Lakhisarai 811311
134

Lakhisarai S.O

Lakhisarai 811311
135

Loshghani B.O

Lakhisarai 811112
136

M. Nagar B.O

Lakhisarai 811315
137

Mahisona B.O

Lakhisarai 811311
138

Malia B.O

Lakhisarai 811310
139

Mananpur B.O

Lakhisarai 811310
140

Mankattha B.O

Lakhisarai 811311
141

Mano B.O

Lakhisarai 811310
142

Matashi B.O

Lakhisarai 811315
143

Mustafapur B.O

Lakhisarai 811106
144

Nadiyama B.O

Lakhisarai 811107
145

Nandnama B.O

Lakhisarai 811311
146

Nandpur B.O

Lakhisarai 811106
147

Noma B.O

Lakhisarai 811315
148

P.B.Lakhisarai S.O

Lakhisarai 811311
149

Pacham B.O

Lakhisarai 811311
150

Paharpur B.O

Lakhisarai 811106
151

Parsama B.O

Lakhisarai 811311
152

Pawai B.O

Lakhisarai 811309
153

Pipariya B.O

Lakhisarai 811302
154

Piri Bazar S.O

Lakhisarai 811112
155

Pokhrama B.O

Lakhisarai 811309
156

Pratappur B.O

Lakhisarai 811107
157

R Mahsaura B.O

Lakhisarai 811107
158

Ramchandrapur B.O

Lakhisarai 811311
159

Ramnagar B.O

Lakhisarai 811311
160

Rampur B.O

Lakhisarai 811310
161

Rehua B.O

Lakhisarai 811311
162

S Imam Nagar B.O

Lakhisarai 811107
163

S Khairma B.O

Lakhisarai 811311
164

S Salaunja B.O

Lakhisarai 811311
165

Sadaibigha B.O

Lakhisarai 811302
166

Sahoor B.O

Lakhisarai 811310
167

Sangrampur B.O

Lakhisarai 811310
168

Sharma B.O

Lakhisarai 811311
169

Shiovsona B.O

Lakhisarai 811311
170

Shobhani B.O

Lakhisarai 811310
171

Singhchak B.O

Lakhisarai 811310
172

Ss Barari B.O

Lakhisarai 811106
173

Surajgaraha S.O

Lakhisarai 811106
174

Talsharama B.O

Lakhisarai 811302
175

Tarhari B.O

Lakhisarai 811315
176

Tetarhat B.O

Lakhisarai 811311
177

Urain B.O

Lakhisarai 811309
178

Walipur B.O

Lakhisarai 811311
179

Abhaypur B.O

Lakhisarai 811112
180

Alinagar B.O

Lakhisarai 811106
181

Amarpur B.O

Lakhisarai 811106
182

Arma B.O

Lakhisarai 811309
183

Aurey B.O

Lakhisarai 811311
184

B Dariyapur B.O

Lakhisarai 811302
185

B.Bartara B.O

Lakhisarai 811107
186

Baghaur B.O

Lakhisarai 811311
187

Bahachha B.O

Lakhisarai 811304
188

Balgudar B.O

Lakhisarai 811311
189

Bandhu Bagicha B.O

Lakhisarai 811310
190

Barhiya S.O

Lakhisarai 811302
191

Belari B.O

Lakhisarai 811311
192

Bhabangawan B.O

Lakhisarai 811311
193

Bichhwey B.O

Lakhisarai 811310
194

Billo B.O

Lakhisarai 811107
195

Birupur B.O

Lakhisarai 811302
196

C.R.Lakhisarai B.O

Lakhisarai 811201
197

Chetan Tola Khutha B.O

Lakhisarai 811302
198

Damodar Pur B.O

Lakhisarai 811311
199

Dhira B.O

Lakhisarai 811315
200

Dhiradar B.O

Lakhisarai 811311
201

Dighari B.O

Lakhisarai 811106
202

Dihra B.O

Lakhisarai 811311
203

Dumari B.O

Lakhisarai 811302
204

G Parsando B.O

Lakhisarai 811311
205

Ganga Sarai B.O

Lakhisarai 811302
206

Ghonghsa B.O

Lakhisarai 811315
207

Gopalpur B.O

Lakhisarai 811310
208

Halsi B.O

Lakhisarai 811311
209

Jaitpur B.O

Lakhisarai 811302
210

Janki Dih Beldaria B.O

Lakhisarai 811310
211

Kabadpur B.O

Lakhisarai 811106
212

Kachhiyana B.O

Lakhisarai 811107
213

Kajra S.O

Lakhisarai 811309
214

Kendi B.O

Lakhisarai 811311
215

Khutha B.O

Lakhisarai 811302
216

Kiranpur B.O

Lakhisarai 811106
217

Kisanpur B.O

Lakhisarai 811311
218

Kiul-rs S.O

Lakhisarai 811310
219

Konag B.O

Lakhisarai 811311
220

L. Kalyanpur B.O

Lakhisarai 811302
221

Lai B.O

Lakhisarai 811309
222

Lakhisarai Court S.O

Lakhisarai 811311
223

Lakhisarai S.O

Lakhisarai 811311
224

Loshghani B.O

Lakhisarai 811112
225

M. Nagar B.O

Lakhisarai 811315
226

Mahisona B.O

Lakhisarai 811311
227

Malia B.O

Lakhisarai 811310
228

Mananpur B.O

Lakhisarai 811310
229

Mankattha B.O

Lakhisarai 811311
230

Mano B.O

Lakhisarai 811310
231

Matashi B.O

Lakhisarai 811315
232

Mustafapur B.O

Lakhisarai 811106
233

Nadiyama B.O

Lakhisarai 811107
234

Nandnama B.O

Lakhisarai 811311
235

Nandpur B.O

Lakhisarai 811106
236

Noma B.O

Lakhisarai 811315
237

P.B.Lakhisarai S.O

Lakhisarai 811311
238

Pacham B.O

Lakhisarai 811311
239

Paharpur B.O

Lakhisarai 811106
240

Parsama B.O

Lakhisarai 811311
241

Pawai B.O

Lakhisarai 811309
242

Pipariya B.O

Lakhisarai 811302
243

Piri Bazar S.O

Lakhisarai 811112
244

Pokhrama B.O

Lakhisarai 811309
245

Pratappur B.O

Lakhisarai 811107
246

R Mahsaura B.O

Lakhisarai 811107
247

Ramchandrapur B.O

Lakhisarai 811311
248

Ramnagar B.O

Lakhisarai 811311
249

Rampur B.O

Lakhisarai 811310
250

Rehua B.O

Lakhisarai 811311
251

S Imam Nagar B.O

Lakhisarai 811107
252

S Khairma B.O

Lakhisarai 811311
253

S Salaunja B.O

Lakhisarai 811311
254

Sadaibigha B.O

Lakhisarai 811302
255

Sahoor B.O

Lakhisarai 811310
256

Sangrampur B.O

Lakhisarai 811310
257

Sharma B.O

Lakhisarai 811311
258

Shiovsona B.O

Lakhisarai 811311
259

Shobhani B.O

Lakhisarai 811310
260

Singhchak B.O

Lakhisarai 811310
261

Ss Barari B.O

Lakhisarai 811106
262

Surajgaraha S.O

Lakhisarai 811106
263

Talsharama B.O

Lakhisarai 811302
264

Tarhari B.O

Lakhisarai 811315
265

Tetarhat B.O

Lakhisarai 811311
266

Urain B.O

Lakhisarai 811309
267

Walipur B.O

Lakhisarai 811311